Transientbeskyttelse

Vil du beskytte dit hjem og din virksomhed mod lynnedslag?

​

For mange kan det have store økonomiske omkostninger, når et lyn slår ned, og de elektroniske systemer og el-apparater går ud. Derfor er det vigtigt med transientbeskyttelse.

Som autoriseret el-installatør i Arden i Himmerland, kan du trygt ringe til os pĂĄ đź“ž 98 56 16 66 – vi har bred erfaring med transientbeskyttelse bĂĄde til private, men ogsĂĄ inden for erhverv og landbrug, hvor det er lovpligtigt.

Arden EL-service A/S har base i Arden.

 

Hvad er transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse installeres for at beskytte elektriske systemer. Det kan ikke forhindre et lynnedslag – men den kan minimere skaderne ved:

  • Elektronik i udstyr
  • Systemnedbrud
  • Driftstop
  • Efterfølgende periodiske fejl
transientbeskyttelse hjemmet Arden Skørping Hobro Aars Hadsund

Beskyt dit hjem mod ubehagelige lynskader

I dag findes der forskellige løsninger til hjemmet i forhold til transientbeskyttelse. Det kommer meget an på, hvilken type el-tavle du har. Om det er det gammeldags HFI-relæ og det mere moderne og tidssvarende HPFI-relæ. De fleste hjem har kun et HFI/HPFI relæ – og det gør faktisk at chancen for overspænding er 25 % større.

Derfor er det vigtig at fĂĄ lavet et el-eftersyn af Arden EL-service A/S for at fĂĄ gennemgĂĄet dine el-installationer.

I dag er de fleste private boliger fyldt med elektriske apparater – og det er ubehageligt, når det tordner og man sidder og frygter for ens fjernsyn eller fryser. Samtidig er der mange intelligente løsninger som fx. alarmsystemer, lys og varme som er afhængig af at kunne køre uden nedbrud.

Som din autoriserede elektriker i Arden ved vi, at ved at installere transientbeskyttelse i dit hjem, sikres du mod de voldsomme kræfter, der er i indirekte lynnedslag.

Der er faktisk større risiko for at blive påvirket af indirekte lyn fremfor et direkte lynnedslag. Det betyder at et lyn, der slår ned 1-2 km væk faktisk kan ødelægge alt elektronik og alle maskiner i både hjemmet og i virksomheden.

Transientbeskyttelse sikrer også mod overspænding som følge af arbejde på elnettet.

Hos Arden EL-service A/S hjælper vi dig med at besvare dine spørgsmål om transientbeskyttelse. Og vi rådgiver om og installerer gerne transientbeskyttelse i dit hjem eller i din virksomhed. Kontakt os 📞 98 56 16 66, så finder vi en løsning der passer til dig.

Uden transientbeskyttelse vil der opstå en overspænding i installationen der beskadiger de elektriske enheder, hvis den overstiger enhedernes impulsholdespænding.

Ved at anvende transientbeskyttelse begrænses overspændingen, da overspændingstransienter afledes sikkert og derved sikres installationerne.

 

De gældende el-regler

Vi sørger altid for at være helt opdateret inden for nye retningslinjer og regler i el-branchen. Det er også vores opgave at informere vores kunder og samarbejdspartnere om nye regler på el-området.

Ifølge de danske el-regler fra 2019 er der krav om, at der skal installeres transientbeskyttelse i følgende typer installationer til beskyttelse af:

  • Menneskeliv
  • Offentlige serviceydelser
  • Kommercielle eller industrielle aktiviteter
  • Stort antal personer

Beskyt din virksomhed mod nedbrud ved lynnedslag

Din virksomhed er sårbar, hvis el-installationerne ikke er beskyttet mod overspænding. Resultatet kan være ødelæggelse af alt elektronisk udstyr og permanente forringelser.

Er du i tvivl om din virksomhed eller serviceomrĂĄde har transientbeskyttelse? Kontakt Arden EL-service A/S pĂĄ đź“ž 98 56 16 66 – vi har mange ĂĄrs erfaring i at hjælpe virksomheder, produktioner og industrien med transientbeskyttelse.

Udover at der kan være direkte omkostninger ved synlige og usynlige skader på elektronisk udstyr, så kan der være endnu større omkostninger ved produktionsstop og datatab og vi ser ofte skader på følsomt elektrisk udstyr helt op til 2 km fra lynnedslagsstedet.

Transientbeskyttelse Arden Skørping Hobro Aars Hadsund
Transientbeskyttelse landbrug arden el

Vil du undgĂĄ nedbrud og mistet data i dit landbrug?

Elektronik og elektroniske systemer i landbruget er en stor del af den daglige drift. Desværre er hyppigheden af tordenvejr også steget markant gennem de seneste år – hvilket giver overspændingsskader og driftstop.

Produktionsstop og driftsforstyrrelser er meget skadeligt for ens landbrug. Kontakt Arden EL-service A/S pĂĄ đź“ž 98 56 16 66 – vi har mange ĂĄrs erfaring indenfor transientbeskyttelse i landbruget.

Transienter (overspænding på el-nettet) kan på hurtigt ødelægge alt elektronisk udstyr og maskiner og medføre nedbrud og forringelser med store økonomiske konsekvenser for enhver produktion og data fxsom nedbrud i ventilationsanlæg, vandingssystemer, foderautomater, malkeanlæg, svagstrømsanlæg, signal- og datatransmissioner.

Det er vigtigt at tjekke op med ens forsikringsselskab – for der er flere af dem, som sætter transientbeskyttelse som krav indenfor landbruget.

 

Er du i tvivl om jeres installationer lever op til kravene, mangler du transientbeskyttelse eller har du behov for udskiftning af eltavler? Kontakt Arden EL-service A/S pĂĄ đź“ž 98 56 16 66 – vi har mange ĂĄrs erfaring i at installere transientbeskyttelse for private.

FAQ

– Ofte stillede spørgsmĂĄl

Hvordan virker transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse fungerer ved at lede og aflade pludselige overspændinger eller transienter væk fra elektroniske komponenter og dermed beskytte dem mod skader.

Hvordan monteres transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse monteres ved at tilslutte en særlig beskyttelsesenhed mellem elektronikken og strømforsyningen. Denne enhed hjælper med at fjerne farlige overspændinger, der kan skade elektronikken, så den forbliver sikker og fungerer godt.

Er transientbeskyttelse et lovkrav?

Alle nye installationer skal beskyttes mod farlige overspændinger. Det er særlig vigtigt i situationer, hvor overspændinger kan have alvorlige konsekvenser for menneskers liv og offentlige tjenester.

Hvad koster transientbeskyttelse?

Prisen for transientbeskyttelse kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder typen af enheder der skal beskyttes, niveauet af beskyttelse der kræves, og det valgte transientbeskyttelsessystem.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

15 + 8 =

Find os

Gutenbergvej 1
9510 Arden

Tlf.: 98 56 16 66
Mail: el@arden-el.dk