Forebyg eller find fejlen med termografering – det kan spare dig for ulykker

Få et billede af el-installationens tilstand med termografi

Hvert år er ældre eller ikke-korrekte installerede el-installationer årsag til brande.
Brande som kunne være undgået med termografering.

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. Noget som du ikke kan se med det blotte øje. Termograferingen foregår med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, der omsættes til temperaturforskelle – og på den måde synliggør overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Termografi betaler sig i mange sammenhænge – både for private, landbrug, virksomheder og offentlige institutioner. Det koster kun en brøkdel af, hvad udgifterne til en reparation af el-installationerne eller omkostningerne ved en akut skade kan udgøre.

Vores godkendte termografør  står klar til at løse opgaven, der hvor den er – om det er i og i nærheden af Arden.

Kontakt os på ☎ 98 56 16 66 eller el@arden-el.dk for et uforpligtende tilbud på din næste termograferingsopgave i dag.

Termografering-arden-nordjylland

Forebyg produktionsstop med en termografisk undersøgelse

For et landbrug vil termografering for eksempel give sikkerhed for, om malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. Mens termografi i en produktionsvirksomhed kan fortælle, at el-tavlerne ikke er på overarbejde og pludselig giver alvorlige driftsstop. Og i værste tilfælde kortslutter og udvikler brand i el-tavlen.

For sikkerhedens skyld anbefaler vi som udgangspunkt produktionsvirksomheder termografering en gang om året. Mens vi anbefaler landbrug termografering af el-tavler termograferet hvert andet år. I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der faktisk et lovkrav om at lade sine el-tavler termografere hvert år.

Termografering af bygninger

Du kan også bruge termografering til at få et overblik over din bygnings tilstand. Med en termografisk undersøgelse kan du nemlig se, om der er utætheder og kuldebroer, der resulterer i varmetab. Det kan være kilden til et stort energiforbrug.

Kontakt os på ☎ 98 56 16 66 eller el@arden-el.dk for en aftale skræddersyet til din næste termografering. 

Vi er som en del af TS-gruppen specialiserede i termografi. Vores termografer er alle certificerede efter DBI’s regler. Og de står til rådighed hver dag – året rundt.

Vi tilbyder termografering inden for forskellige områder:

  • Bygninger (indendørs og udendørs)
  • El-tavler for at undgå driftsstop og brand
  • Ledningsnet (fjernvarmerør og vandrør)
  • Lægkagesporing ved centralvarmeanlæg

 

Termografering-arden-nordjylland

Få en termograferingsrapport

Efter endt måling får du en termograferingsrapport, der giver dig mulighed for at se omfanget af eventuelle skader og utætheder. Billederne fra termograferingen viser med stor nøjagtighed – hvor og hvor meget der skal sættes i værk for at minimere udgifter til energiforbrug.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

10 + 15 =

Find os

Gutenbergvej 1
9510 Arden

Tlf.: 98 56 16 66
Mail: el@arden-el.dk