Eleftersyn ved hushandel – udføres i Arden og omegn.

Her hos Arden EL-service er vi godkendte til at udføre el-eftersyn ved hussalg / bolighandel.

Vores autoriserede elektrikere kører i Arden og omegn.

Siden 2012 har det været lovpligtigt, at der udføres et eleftersyn med tilhørende eleftersynsrapport ved hushandler, hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

Vi er eksperter i el-eftersyn – og løser opgaven, der hvor den er. Kontakt os i dag på ☎ 98 56 16 66 eller el@arden-el.dk.

Eleftersyn Arden

Hvad er et eleftersyn?

Et eleftersyn er et eftersyn af el-installationerne i din bolig. Eftersynet skal gennemføres for at skabe et overblik over tilstanden på boligens installationer ved en ejendomshandel. Efterfølgende skal/bør du få fejl og mangler udbedret inden hussalget.

Selve forløbet og omfanget af eleftersynet er fastlagt af Sikkerhedsstyrelsen (se mere på deres hjemmeside). Sikkerhedsstyrelsen har gjort dette til et lovkrav, for at komme alle de ulovlige (og dermed livsfarlige) el-installationer til livs.

Faktisk opstår 1 ud af 4 brande i el-installationer i Danmark, så det er godt givet ud, at få et eleftersyn med jævne mellemrum.

Energi optimering

Priser på el-eftersyn

Vores autoriserede elektrikere eller el-installatører kører ud til en radius på 40 km fra Arden.

Hovedhus – opført før 2011:

  • Under 100 m2: kr. 2.017,00
  • 100 – 199 m²: kr. 2.662,00
  • 200 – 299 m²: kr. 3.432,00

Hovedhus opført 2001 eller senere:

  • Under 100 m²: kr. 1.627,00
  • 100 – 199 m²: kr. 2.142,00
  • 200 – 299 m²: kr. 2.787,00

Generelt er det altid en god idé, at få tjekket boligens el-installationer for eventuelle farlige defekter og fejl – også selvom du ikke står med planer om at sælge i den nærmeste fremtid. Hvis en fejl opdages i tide, så kan en øjeblikkelig udbedring blive billigere for dig på sigt.

Hvad betyder anmærkningerne i elrapporten?

Vores elektriker eller el-installatør vil identificere alle el-fejl (funktionsfejl eller ulovlig installation) under eleftersynet, og så gives en karakter, der viser hvor alvorlig fejlene er:

IB: Ingen Bemærkninger

K0: Praktisk eller kosmetisk skade

K1: Mindre alvorlig skade – evt. ulovligt forhold – som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke har indflydelse på funktionsdygtigheden.

K2: Alvorlig skade – ulovligt forhold, som på et tidspunkt kan betyde personskader, ildebrand og mangelfuld funktionsdygtighed i en del eller hele installationen. Denne type skader anbefaler vi, at du får udbedret forholdsvist hurtigt.

K3: Kritisk skade – ulovligt forhold, som inden længe indebærer fare for personskade eller ildebrand, og som vil forårsage svigt i hele eller dele af installationen. Her anbefaler vi, at du får fejlen/skaden udbedret øjeblikkeligt.

UN: Undersøges Nærmere – det betyder ganske enkelt, at vi, pga. uforudsete eller manglende adgangsforhold, ikke kan determinere, hvorvidt installationen er i korrekt stand.

Autoriseret og godkendt til at udføre eleftersyn med elrapport

Sikkerhedsstyrelsen har fastlagt de regler og krav, der skal overholdes for at være i stand til at udføre et eleftersyn og udarbejde en elrapport ved hushandler. Eftersynet må kun udføres af autoriserede installatører, eller ansatte, der er tilmeldt eleftersyns-ordningen. Og det er vi hos Arden EL-service.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

12 + 9 =

Find os

Gutenbergvej 1
9510 Arden

Tlf.: 98 56 16 66
Mail: el@arden-el.dk